Logo Uni Europejskiej z opisem

Logowanie

Logowanie

Logowanie z wykorzystaniem konta login.gov.pl

Logowanie na koncie demonstracyjnym

Usługa umożliwia nadanie klientowi prawa dostępu do elektronicznych zasobów urzędu dotyczących jego osoby lub podmiotu, a wymagających uwierzytelnienia.